தொடர்பில் இருக்கவும்!

எங்களுடைய செயற்பாடுகளின் தகவலை மூன்று மாதத்திற்கு ஒருமுறை பெறுவதற்கு உள்நுழைதல். Serlo Education e.V. உங்களுடைய தகவல்களை, உங்களுக்கு அனுப்பவிருக்கும் மின்னஞ்சல் அறிவிப்புகளுக்குப் பாவிப்பதுடன் (விருப்பப்பட்டால்) தனிப்பயனாக்கவும்படும். நீங்கள் குறிப்பிட்ட தகவலின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு விருப்பமான பக்கங்களில் இருந்து Serloவில் ஓர் அறிமுகம் கிடைக்கும். Serlo.orgஐ இலவசமாகவும் விளம்பரமின்றி பாவனை செய்ய ஒவ்வொரு வருடமும் நத்தார் நேரம் ஓர் தகவல்கடித நிரலை அனுப்புவோம். தயவு செய்து இதற்கு சம்மதம் என்றால் கீழ் உள்ளதை அடையாளப்படுத்தவும்.

குழுவிலக என்ற இணைப்பை அழுத்துவதன் மூலம் அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாக de@serlo.org உங்களுடைய சந்தாவை எந்த நேரத்திலும் ரத்து செய்யலாம். உங்களுடைய தனியுரிமை எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம். எங்கள் அஞ்சல் நடவடிக்கைகளைச் செயலாக்குவதற்கு நாங்கள் ஒரு சேவை வழங்குநராக MailChimp உடன் இணைந்து பணியாற்றுகிறோம். MailChimp எங்களுடன் கடுமையான தனியுரிமை செயலாக்க ஒப்பந்தத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது ஐரோப்பிய பொதுத் தரவு பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கு இணங்க உங்கள் தனியுரிமை பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது. எங்கள் செய்திமடலுக்கு குழுசேர்வதன் மூலம் எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கை உடன் நீங்கள் உடன்படுகிறீர்கள். மேலும் உங்கள் தரவை MailChimp அவர்களிடம் தனியுரிமைக் கொள்கையுடன் மற்றும் விதிமுறைகளுடன் அனுப்பிவைக்கப்படும்.


உள்நுழைத்தலை அழுத்தும்போது நீங்கள் எங்களுடைய ஒப்பந்தங்களையும் விதிமுறைகளையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றீர்கள். உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அறிவிப்புத்தரப்படும், அத்துடன் நீங்கள் எக்கணமும் இதனை மறுதளிக்கலாம்.